tresorsambhistoria.es

POLÍTICA DE PRIVACITAT


 • Responsable del tractament

 

Identitat: SUNRISE PICTURES, S.L. – NIF: B-86154499 (“SUNRISE”).

Dir. Postal: C/ Ciudad d’Eibar, 4, 46988 Paterna (València)

Telèfon: 665603440

E-mail: info@sunrisepictures.es


 • Amb quina finalitat tractem les teues dades personals?

 

En SUNRISE tractem les dades personals i informació que ens faciliten els usuaris a través del formulari “+ AGREGA OBJECTE” per a contactar amb ells en relació amb l’enviament de les Fotografies (segons ve definit el terme en els Termes d’ús), per exemple, per a sol·licitar més informació sobre els objectes que apareixen en les Fotografies i que podrà usar-se en aquest Lloc web, en el programa ‘Tresors amb història’ (el “Programa”), en el seu material promocional, en xarxes socials del Programa, en publicacions impreses o digitals o en qualsevol esdeveniment, activitat, material o projecte relacionat amb el Programa.

 

Les dades recopilades i, especialment, la teua imatge i el teu nom i cognoms podran utilitzar-se i/o publicar-se en aquest Lloc web, en el Programa, en xarxes socials, en publicacions impreses relacionades amb el Programa i/o en altres projectes, esdeveniments o activitats relacionats amb aquest. Tot això amb l’abast i en els termes establits en els Termes d’ús. Les dades facilitades pels usuaris s’utilitzaran amb aquestes finalitats. Les teues dades de contacte no seran públics en cap moment.

 

Les dades facilitades pels usuaris també podran utilitzar-se per a l’enviament d’informació relacionada amb el Programa i qualsevol activitat, esdeveniment, projecte o comercialització de productes relacionats amb aquest, en cas que els usuaris hagen sol·licitat rebre aquesta informació. SUNRISE en cap cas estarà obligada a enviar aquestes comunicacions.

 

Així mateix, en cas que ens envies un email a l’adreça info@tresorsambhistoria.es, tractarem les dades que ens facilites el mateix, inclosa la teua adreça de correu, per a posar-nos en contacte amb tu i gestionar la consulta que ens faces.


 • Durant quant de temps conservarem les teues dades?

 

Les dades personals que ens facilites en la secció “+AGREGA OBJECTE” es conservaran fins a un (1) any després de l’emissió de l’últim episodi del Programa i/o celebració de l’últim esdeveniment o activitat relacionat amb aquest. Transcorregut aquest període de temps, les dades podran conservar-se bloquejats fins al pas de les Fotografies al domini públic i, en tot cas, durant el termini legalment establit per al compliment de les obligacions legals de SUNRISE o durant el termini necessari per a la formulació, exercici o la defensa de reclamacions que es puguen derivar d’aquesta consulta o sol·licitud o del tractament de dades.

 

Les dades personals que ens facilites en els correus electrònics que dirigisques a info@tresorsambhistoria.es es conservaran durant un (1) any o durant el temps necessari per a la tramitació i resposta de la consulta o sol·licitud, si calguera un temps superior, sense perjudici que amb posterioritat puguen conservar-se bloquejats durant el termini legalment establit per al compliment de les obligacions legals de SUNRISE o durant el termini necessari per a la formulació, exercici o la defensa de reclamacions que es puguen derivar d’aquesta consulta o sol·licitud o del tractament de dades.


 • Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

 

La base legal per al tractament de les dades personals que ens facilites per als fins descrits és el teu consentiment, així com l’interés legítim de SUNRISE d’explotar de manera pacífica les Fotografies i el Programa.

 

 1. Quins són els teus drets quan ens facilites les teues dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre els tractaments de les teues dades personals que es duen a terme per SUNRISE. 

 

Pots exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les teues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les teues dades, quan procedisquen, davant SUNRISE, en l’adreça postal o de correu electrònic descrits en el primer apartat, aportant en tots dos casos Document Nacional d’Identitat o equivalent que acredite la teua identitat.

 

En tot cas, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.agpd.es/), especialment quan no hages obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets.


 • A quins destinataris es comunicaran les teues dades?

 

Les dades no es comunicaran o transferiran a tercers, excepte (i) que existisca una obligació legal, o (ii) salve al Terrat Gestions XXI, S.L., com coproductora del Programa, cessionaris del mateix o a uns altres tercers, si fora estrictament necessari per a complir amb els fins descrits o per a acreditar la cessió de drets atorgada per l’usuari a SUNRISE sobre les Fotografies.

 

El tractament de les dades pel Terrat s’emportarà, si escau, en els mateixos termes i condicions que els ací establits, sent les seues dades de contacte per a exercitar els drets que assisteixen als usuaris els indicats en el seu lloc web:https://elterrat.com/politica-de-privacidad/


 • Modificació de la Política de Privacitat:

 

SUNRISE es reserva el dret de modificar, actualitzar o revisar aquesta Política de Privacitat per canvis en el Lloc web, en la mecànica del Programa, o en la normativa d’aplicació.

 

Us comunicarem qualsevol canvi que es produïsca en la mateixa perquè torneu a donar el vostre consentiment. En cas de no prestar el vostre consentiment, les dades personals se suprimiran (o bloquejaran, quan així procedisca) i no es podrà garantir el compliment de la finalitat per a la qual van ser prestats.


 • Enllaços i serveis de tercers.

 

Aquest Lloc web pot contindre enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a la de SUNRISE. 

 

Per tant, us recomanem que llegiu les polítiques de privacitat d’aquests llocs web de tercers abans de navegar pels mateixos i facilitar-los les vostres dades. 

 

SUNRISE no es responsabilitza dels actes o accions d’aquestes terceres en relació amb l’ús de les vostres dades personals ni per qualsevol altre concepte.


 • Seguretat.

 

SUNRISE es pren molt de veres la privacitat i la protecció de les dades personals dels usuaris i ha adoptat totes les mesures de seguretat tècniques necessàries per a evitar la seua pèrdua, manipulació, accés o difusió no autoritzats.


 • Cookies.

 

Podeu consultar la nostra Política de Cookies fent clic ací.


 • Legislació aplicable i Jurisdicció.

 

Aquesta Política de Privacitat es regeix en tot pel seu clausulat i en el no previst per la legislació espanyola vigent que resulte d’aplicació. 

 

Per a la resolució de qualssevol dubtes, discrepàncies o divergències que pogueren suscitar-se en el compliment i interpretació de la present Política de Privacitat, SUNRISE i l’USUARI acorden sotmetre’s als Jutjats i Tribunals d’Espanya amb renúncia a qualssevol altres que pogueren ser-los aplicable.

Scroll to Top