tresorsambhistoria.es

CABÀS D’ESPART (BARCHÍN)

HISTÒRIA PERSONAL:

Diverses generacions en la meua família es dediquen a l’agricultura.
Aquest és un utensili representatiu de les tradicions del camp.

EXPLICACIÓ DE L´OBJECTE:

Aquests cabassos es col·locaven sobre els animals de càrrega i s’utilitzaven per a recollir la collita durant la campanya de l’oliva.

Propietat de: Celia Carbonell

Categoria: Del camp
Dècada: 1950

0

Scroll to Top