tresorsambhistoria.es

CARTES D’UN MILICIÀ DEL FRONT DE LLEVANT

HISTÒRIA PERSONAL:

Aquest conjunt epistolar que conserve són les cartes que s’enviaven els meus besavis: Ricardo Martínez i Nieves García. Ricardo va ser cridat al front de Llevant en juny de 1938 per a unir-se la brigada d’obrers i d’enginyers encarregats de construir la línia de les trinxeres de la Serra d’Espadà, anomenada com la línia XYZ o línia Matallana. Durant aquests mesos va intercanviar correspondència amb la seua dona, que romania al poble, i aquesta li conta les dificultats que estan tenint per trobar menjar i roba per vestir a les seues filles. També conservem les cartes que enviaven altres amics seus destinats a altres fronts del país.
¿Per què és important per a mi? Precisament perquè no he arribat a conèixer als meus besavis i a través d’aquestes cartes he arribat a connectar amb ells com si de veritat els haguera conegut en vida. ¿Per què és rellevant per a la història de la Comunitat Valenciana? Perquè a través de dos testimonis, aquest matrimoni entre Ricardo i Nieves, podem arribar a conéixer la vida d’un milicià al front de Llevant durant la guerra (què menjaven, què estaven fent, com funcionava el correu…) i la vida de les persones a un poble com era Ayacor (Canals).

EXPLICACIÓ DE L´OBJECTE:

Es tracta d’un conjunt de 60 cartes originals amb els seus sobres i segells, ordenades des de juny de 1938 fins a gener de 1939. En totes s’indica la data i el lloc des d’on és escrita. Els segells que conservem són tots de la República i estan encunyades amb l’encuny del “FRENTE DE LEVANTE”.

Propietat de: Marta Pardo

Categoria: Guerra Civil
Dècada: 1930

0

Scroll to Top