tresorsambhistoria.es

CASSA I CANYÍS RIURAU

HISTÒRIA PERSONAL:

Porte dos objectes relacionats amb l’escaldada de la pansa en els riuraus, una cassa i un canyís per escaldar la pansa. Al meu poble compte amb dos riuraus, que són edificacions rurals de planta baixa, amb arcs a un costat que permeten la ventilació, destinada a arrecerar els canyissos de les panses posades a assecar. El més antic data del 1890 aprox.

EXPLICACIÓ DE L´OBJECTE:

Cassa: del 1900 aprox. per escaldar el raïm abans de posar-lo al canyís.
Canyís: canyís de fusta del 1900 reconstruït pels meus fills

Propietat de: Vicenta Soler

Categoria: Del camp
Dècada: 1900

0

Scroll to Top