tresorsambhistoria.es

COP

HISTÒRIA PERSONAL:

Era dels meus avis i recorde que el gastaven per collir figues, que també era un arbre molt estés per la partida de Bixquert, abans agrícola i ara residencial.

EXPLICACIÓ DE L´OBJECTE:

Cop utilitzat per a collir figues.

Propietat de: Juanma Torregrosa

Categoria: Del camp
Dècada: 1900

+1

Scroll to Top