tresorsambhistoria.es

FITXA DE FUTBOL ANTIGA

HISTÒRIA PERSONAL:

Fitxa de futbol de quan el pare jugava en el Sidi Ifni.

EXPLICACIÓ DE L´OBJECTE:

Fitxa federativa de futbol

Propietat de: David Oliver

Categoria: Esports
Dècada: 1960

+1

Scroll to Top