tresorsambhistoria.es

LLIBRE CRIST DE L’AGONIA

HISTÒRIA PERSONAL:

Aquest llibre data del 1918 i es tracta de la primera edició escrita sobre el Crist de l’agonia d’Ontinyent, patró dels Moros i Cristians. Li l’encarreguen a un retor del poble perqué escriguera la història de l’aparició d’esta imatge. Gràcies a ell, va quedar reflectida la història en aquest llibre

EXPLICACIÓ DE L´OBJECTE:

Primera edició escrita sibre el Crist de l’Agonia al 1918 i estampeta

Propietat de: Manolo Requena

Categoria: Religió
Dècada: 1910

0

Scroll to Top