tresorsambhistoria.es

LLIBRETA DE LA VIDA LABORAL

HISTÒRIA PERSONAL:

Mon pare va ser jornaler de la terra a Benissa. Treballava el raïm i va decidir, juntament amb uns companys, crear una societat. Com que era molt curiós i molt metòdic, anotava en un quadern o llibreta tot el que pagava i altres dades curioses del seu dia a dia laboral. A més, en la llibreta es poden vore altres anotacions de la seua vida, com per exemple quan es va obrar la casa, al quadern té anotat des del primer canvi fins a l’últim, tot el que li va costar. Totes les anotacions estan escrites manualment per mon pare i una de les fulles és un resum de la meua vida laboral a tots els llocs que ha treballat i de quin any fins a quin.

EXPLICACIÓ DE L´OBJECTE:

Llibreta amb anotacions laborals de mon pare

Propietat de: Felip Ivars

Categoria: Treball
Dècada: 1960

0

Scroll to Top