tresorsambhistoria.es

MAÇA PER A PICAR ESPART

HISTÒRIA PERSONAL:

Mon pare vivia en un mas on les feines del camp eren moltes, una d’elles era fer cordes d’espart i altres utensilis. Per tota la terreta l’espart ha sigut molt important.

EXPLICACIÓ DE L´OBJECTE:

Massa de fusta per picar l’espart i poder fer cordell i altres utensilis.

Propietat de: Joan Antoni Company

Categoria: Del camp
Dècada: 1940

0

Scroll to Top