tresorsambhistoria.es

MOLINET DE CAFÉ

HISTÒRIA PERSONAL:

Mon pare recorda com sa mare i son pare utilitzaven aquest molinet per a moldre café, i diu que el tenien a casa abans que ell nasquera.
És un objecte molt comú que solia haver-hi en totes les cases. Girant la maneta es molia el café i anava caent al calaix de baix.

EXPLICACIÓ DE L´OBJECTE:

Es pot llegir allò que segurament era la marca de l’empresa o fabricant “M M PATENTE”, i entre les dos “M” hi ha una icona o dibuix d’una campana.

Propietat de: Joan Safont

Categoria: Vida domèstica
Dècada: 1940

0

Scroll to Top