tresorsambhistoria.es

ORTOGRAFIA ESPANYOLA

HISTÒRIA PERSONAL:

Este llibre recull les normes ortogràfiques més importants per escriure correctament i està adreçat a tot tipus de persones el que indica una democratització de l’educació.

EXPLICACIÓ DE L´OBJECTE:

Es tracta d’un manual d’ortografia amb exercicis pràctics sobre la vida quotidiana de l’època.

Propietat de: Amparo Vendrell

Categoria: Vida domèstica
Dècada: 1930

0

Scroll to Top