tresorsambhistoria.es

PUBLICACIONS DE LA REPÚBLICA

HISTÒRIA PERSONAL:

Documents familiars de la república i postguerra entre els quals cal destacar el Carnet d’identitat del meu avi i el d’Unió Obrera. Trobada en el bagul que també conservem. Amb aquesta troballa fa uns tres anys, vam poder conéixer com era el meu avi molt jove. Va morir malalt l’any 1952 amb 50 anys, deixant obstinada a la meua àvia amb dues nenes de 5 i 9 anys fins al punt de no poder-li pagar, ni làpida, ni creu. Amb la cartilla obrera podem conéixer les condicions precàries de treball dels anys 30 i següents dècades.

EXPLICACIÓ DE L´OBJECTE:

“Tablas de reducción de kilos a arrobas valencianas”, 1917. 2 Carnets d’identitat de la Unió Obrera d’Albaida, 1932. Targeta de proveïment, 1948. (Cartilla de racionament)

Propietat de: Reme Tomás

Categoria: Esdeveniments històrics
Dècada: 1930

+1

Scroll to Top