tresorsambhistoria.es

TAMÍS

HISTÒRIA PERSONAL:

Amb este tamís, ma mare tamisava l’arròs i les llentilles

EXPLICACIÓ DE L´OBJECTE:

Tamís metàl·lic

Propietat de: Omar Martínez

Categoria: Vida domèstica
Dècada: 1950

0

Scroll to Top