tresorsambhistoria.es

EDICIÓ ANTIGA DE ‘EL VIRGO DE VICENTETA’

HISTÒRIA PERSONAL:

Soc investigador i documentalista valencià, i tinc una gran col·lecció d’obres eròtiques, unes 800 obres d’entre el segle XIX i principis del XX. Esta és una edició antiga de ‘El Virgo de Vicenteta’ de Bernat i Baldoví.
Vaig estar influenciat per Luis García Berlanga, que era molt amic dels meus pares i aficionat també a aquest tipus de literatura. 

EXPLICACIÓ DE L´OBJECTE:

 Edició d’El virgo de Vicenteta’ de Bernat i Baldoví mecanografiada d’entre 1920-30, porta l’escut reial a la portada.

Propietat de: Rafael Solaz

Categoria: Cultura
Dècada: 1920

0

Scroll to Top